Hvad kan der søges til?

Hvad kan der søges til?

Ifølge fundatsen er Fondens almenvelgørende og almennyttige formål såvel som forebyggelse eller afhjælpning af sociale og sundhedsmæssige problemer som uddannelse, aktiviteter i fritiden, almen oplysning eller andet af betydning for menneskers samkvem og personlige udvikling samt kvaliteten i tilværelsen.

Den prioriterede målgruppe, der bor hjemme og ikke støttes af offentlige midler, er børn og unge med særlige behov, og Kongsdalfonden har mulighed for at yde tilskud til flere forskellige formål.